NHỚT LON CAO CẤP XE SỐ 4T R90 FULL SYNTHETIC

NHỚT LON TỔNG HỢP CHO XE MÔ TÔ  NHẬP KHẨU

 
DẦU NHỚT TỔNG HỢP
 
THÔNG SỐ :    4T R90 ADVANCE  API SN SAE 5W40
CẤP NHỚT :    SN
ĐỘ NHỚT   :   5W40
DUNG TÍCH:   1.1 LÍT
NGUỒN GỐC: MADE IN OMAN
CHUYÊN DÙNG CHO XE SỐ 4T
CHUYÊN DÙNG CHO XE:
Bình luận
Sản phẩm liên quan