TUYỂN NHÂN SỰ

Ngày 30-11-2017 Tháng Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIGERSEA CẦN TUYỂN VỊ TRÍ SAU:

        Chức danh                                          Số lượng

1. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH            1 người                      

2. KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ                      1 người                   

3. NHÂN VIÊN KINH DOANH                      5 người            

Chi tiết liên hệ : 0909.449.837 ( Mr Linh)