CF4/SG 20W50

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ
 
THÔNG SỐ :    4T R90 TURBO  15W40 / 20W50
CẤP NHỚT :    CF4/SG
ĐỘ NHỚT   :    15W40 - 20W50
DUNG TÍCH:  18 LÍT

CHUYÊN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ TURBO XĂNG , DẦU Ô TÔ, XE TẢI, TÀU THUYỀN

CHUYÊN DÙNG CHO XE:
Bình luận
Sản phẩm liên quan