BỐ THẮNG ĐÙM AB

BỐ THẮNG ĐÙM AB

MODEL: AB

DÙNG CHO XE : AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH MODE, VISION

 

CHUYÊN DÙNG CHO XE:
AIR BLADE CLICK LEAD PCX SH MODE VISION
MÃ SẢN PHẨM          AB         
MÀU  XÁM
SỐ LƯỢNG 2 CHIẾC
THỜI GIA SỬ DỤNG KHOẢNG 20.000KM ( TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG THƯỜNG)
THƯƠNG HIỆU  R90
NƠI SẢN XUẤT THÁI LAN

 

Bình luận
Sản phẩm liên quan